Loučení s deváťáky

Po předchozím projednání se zřizovatelem bude v období hlavních prázdnin, od 3. 7. 2017 do 1. 9. 2017, přerušen provoz školní družiny.

Vloženy výsledky sběrové soutěže k 30. 6. 2017 zde.

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání zde.

Bojujeme o cenu Rady Evropy pro naši školu zde.

aaa

Při přihlášení minimálně 10 dětí s OPŠD otevírá
naše škola od 1. 9. 2017 přípravnou třídu.


Velmi důležité!

Byla vytvořena nová rubrika „Přijímací řízení na střední školy“ s informacemi o studiu na středních školách. Podívejte se zde.

Nově řád školní družiny v dokumentech ke stažení zde.

Škola je ve školním roce 2016/2017 zapojena

do pokusného ověřování MŠMT ČR

„Hodina pohybu navíc“.

Účastníky projektu jsou žáci 2. ročníku.

Několik rad před jednáním ve škole:

*        Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spojence při výchově dítěte.

*        Nejednejte s učitelem jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.

*        Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.

*        Ověřujte si informace od svého dítěte, protože bývají často zkreslené.

*        Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to děti mohou slyšet.