Po předchozím projednání se zřizovatelem bude přerušen provoz školní družiny od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018 (vánoční prázdniny).

Vloženy informace o studiu na středních školách pro žáky pátých a devátých tříd.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Pondělí 4. září 2017 začal před školou, kde paní učitelky čekaly na rozzářené prvňáčky a jejich rodiče.

Všichni se pak vydali do tříd, tam si naši nejmladší žáci odzvonili svůj první školní rok a dostali uvítací

listy. Potom byli na hřišti pasováni na prvňáčky.