Stáhněte si požadovaný dokument

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (platný od 1.9.2017)
Žádost o uvolnění ze ŠD
Řád školní družiny platný od 1.9.2017
Výroční zpráva 2015/2016
Žádost o přestup
Odhláška ze školy
Oznámení předem známé dlouhodobé absence
Přihláška do zájmového kroužku