Přijímací  řízení šk. rok 2017-2018 – základní informace

Přípravné kurzy pro budoucí středoškoláky 2017 – 2018

Podkrušnohorské G – čtyřleté studium – ŠVP „SPOLEČNÝ SVĚT“

Podkrušnohorské G – čtyřleté studium – ŠVP „SVĚT V POHYBU“

Podkrušnohorské G – osmileté studium – ŠVP „Nechť je cílem studia moudrost“