Dne 6.6. se na naší škole konala pěvecká soutěž. Každá třída vyslala své favority. Prvňáčci naši soutěž zahájili s velkým zaujetím. Ale ani ostatní třídy nezůstaly pozadu a jejich pěvecká čísla byla moc pěkná. Některé písně jsou
u dětí tak oblíbené, že se objevovaly několikrát. Největší úspěch mělo ale představení děvčat ze 4.A Lindy Mayerové a Jany Havlové, které si svůj zpěv samy doprovodily na klavír. Musíme také ale letos pochválit i žáky z druhého stupně , že se naší soutěže  zúčastnili. Fotografie z akce zde.