Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015

6. ročník:

SA Sportovní aktivity (hoši)
KAJ Konverzace v anglickém jazyce

7. ročník:

PP Přírodovědná praktika
SAh Sportovní aktivity (hoši)
SAd Sportovní aktivity (dívky)

8. ročník:

PP Přírodovědná praktika
SAh Sportovní aktivity (hoši)