V úterý 31. března jsme se opět setkali ve třídách s budoucími prvňáčky na opravdovém vyučování, paní učitelky si je rozdělily do tříd. Děti již věděly, jak se ve škole mají správně chovat. Sedly si do lavic a těšily se, co se naučí nového. Dnešní vyučování bylo zaměřeno na blížící se Velikonoce,  paní učitelky si s dětmi o Velikonocích povídaly u kouzelných tabulí, na kterých děti počítaly a plnily další úkoly, pak se děti naučily novou říkanku, zazpívaly si písničku, zatancovaly, a vybarvily vajíčko, to si odnesly domů.  Za pěknou práci dostaly sladkou odměnu a o Velikonocích určitě využijí  to,  co se ve škole naučily. Fotografie zde.