V lotyšském městě Daugavpils, které se stalo vítězem Ceny Rady Evropy pro realizaci evropské úmluvy o krajině, se od 19. 6. do 21. 6. 2018 uskutečnilo 5. fórum (2016 – 2017) výběru národních návrhů Rady Evropy. Českou republiku reprezentovala na této akci Základní škola, Most, Svážná 2342, p. o. Spolu s naší školou se zde představilo kromě vítězného projektu ještě dalších 11 projektů z různých zemí Evropské unie. Spolu se zástupci jednotlivých projektů zde vystupovali i zástupci ministerstev daných zemí, kteří měli úvodní slovo a informovali fórum o důvodech výběru daného projektu. Jako jediní jsme zde zastupovali oblast vzdělávání. Projekty ostatních zemí byly zaměřeny na rozvoj určitého území případně spojení zachování kulturního dědictví s danou oblastí. Fóra se zúčastnili i zástupci dalších zemí Evropské unie, které jsou členy Rady Evropy, ale které žádný projekt v tomto ročníku soutěže nepředložili.

Na první den fóra měli zástupci vítězného projektu připravenu pro všechny účastníky prohlídku města a postupně rekonstruované pevnosti s odborným výkladem. Další dva dny probíhaly v aule místní univerzity workshopy, během kterých představily jednotlivé soutěžící země své projekty.

Při posuzování jednotlivých projektů 27. září 2017 výbor ministrů Rady Evropy uznal a ocenil velkou kvalitu našeho projektu a doporučil, aby byl veřejnosti známý svou příkladnou hodnotou a stal
se zdrojem inspirace pro ostatní státy Evropské unie. Projekt „Vzdělávání dětí v silně industrializovaných krajinách“ je ukázkovým příkladem vzdělávání a zvyšování povědomí žáků žijících ve vysoce industrializovaných oblastech. Výsledkem je rozvoj pocitu sounáležitosti s krajinou
a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a budoucím generacím. Tento výchovný přístup, který je založen na zvýšení povědomí a aktivní účasti, podporuje děti k tomu, aby se chovaly jako občané, kteří se starají o budoucnost krajiny.

Ve středu 20. 6. 2018 jsem na gala večeru převzala v koncertní hale v Daugavpilsu ocenění Rady Evropy pro naši školu za soutěžní období 2016 – 2017.

Spolu s Ing. Julií Tóbikovou, ministerským radou z Ministerstva životního prostředí, jsem v rámci workshopu prezentovala činnost naší školy a zároveň jsem zde představila film „Chrám z popela zdvižený“ o přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a film Černobílá, barevná, ve kterém představuje svou celoživotní práci vynikající fotograf a „otec rekultivací“ Ing. Stanislav Štýs.

Potěšilo mě, že jsme byli členy komise Rady Evropy v čele s paní Maguelonne Dejeant-Pons pochváleni za náš způsob vzdělávání dětí v oblasti environmentální výchovy a za pestrost aktivit, kterým se v naší škole věnujeme. Jsem velmi ráda, že jsem mohla představit činnost naší školy na tomto významném evropském fóru a dostat tak do povědomí město Most jako oblast, ve které záleží lidem na životním prostředí a snaží se postupně napravit škody způsobené destrukční činností spojenou s těžbou hnědého uhlí.

Prezentace všech soutěžících včetně naší lze najít na tomto odkazu: https://www.coe.int/en/web/landscape/20th#{„36171784″:[],“37273389“:[]}

Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka školy