Zápis do první třídy v roce 2019 proběhne v termínech

čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod.

pátek 5. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod.

Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2013 do 31. prosince 2013 (tzv. předčasného zaškolení) je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU

Close Menu