7. 9. – Recyklujte všema deseti

V pondělí 7. 9. jsme se zúčastnili zábavně-edukační roadshow „Recyklujte všema deseti“, jejímž posláním bylo informovat o důležitosti ekologické recyklace a motivovat děti k aktivní a správné recyklaci odevzdáním vysloužilých elektrospotřebičů. Žáci shlédli  interaktivní pohádku, zaměřenou právě na třídění odpadů, pak už na ně čekaly různé hlavolamy, skákací konvice a jednoduché soutěže.  Několik fotografií zde.

8. 9. –  Zdravá výživa

Přednáška s různými kvízy a ochutnávkou ovoce byla určena našim páťákům a šesťákům.  Žáci si zopakovali základní zásady zdravého stravování – správné složení jídelníčku, různé druhy ovoce a zeleniny, pitný režim, zásady hygieny a bezpečnost potravin. Fotografie zde.

8. 9. – Be Active Kids

V úterý 8. 9. si děti z prvního stupně zasportovaly na akci Be Active Kids, která se konala v rámci Evropského týdne sportu.  Děti si užily veselou atletiku, ve které nebylo poražených, v závěru si ještě zatančily.

9. 9. –  Smysly živočichů

Opět jsme na naší škole přivítali Michala Procházku ze sokolnické společnosti TEIR . Tentokrát s programem o smyslech živočichů. V prezentacích a v přednáškách se žáci dozvěděli o vývoji smyslů v živých organizmech. Jak živočichové získávají potravu, jak se vyhýbají nebezpečí či jak získávají informace z prostředí, kde žijí. Fotografie zde.

15. 9. – Přednáška o kriminalistice

V úterý 15. 9. k nám do školy přišli přednášet vysokoškoláci z Prahy o daktyloskopii.  Popisovali nám práci detektivů a jejich pracovní pomůcky, jako například barevné prášky nebo štětečky na snímání otisků.  Zajímavé také bylo povídání o pachových stopách a odhalování krve v místnostech, kde se stala vražda. Zjistili jsme, že v detektivkách případy hodně zrychlují a některé postupy v nich vůbec nejsou pravdivé ani prakticky možné. Tato přednáška se nám velice líbila, hlavně díky pokusům, které jsme si mohli vyzkoušet. (Lada Bánoková,  IX.A)  Fotografie zde.

16. 9. –  Městské divadlo v Mostě – Postřižiny

Ve středu 16. září se vydali žáci druhého stupně do Městského divadla v Mostě na Hrabalovy Postřižiny. Všem se představení líbilo.

29. 9. –  Městská knihovna v Mostě

Žáci 2. C dnes navštívili Městskou knihovnu v Mostě. Paní knihovnice J. Jílková je prostřednictvím krátkého příběhu seznámila se soutěží nazvanou: „Přes překážky“, ve které žáci budou nejen číst a kreslit, ale také plnit zajímavé úkoly. Po splnění všech úkolů je čeká pohádkový poklad. V oddělení pohádek si žáci mohli vyzkoušet, na co je dobré umět abecedu. Vyhledávali zde různé knižní tituly podle jmen autorů. Na pilné čtenáře čeká příští týden pasování rytířem. Moc se těšíme. (JI)