Svou besídkou pro rodiče a prarodiče přispěly děti druhých tříd ve středu 12. prosince k nádherné předvánoční atmosféře. Děti zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky, zatancovaly, zahrály na flétny a předvedly i pohádku. Všichni malí herci byli odměněni návštěvou svých blízkých, kterým mohli ukázat, co se ve škole naučili. Rodiče jim pomáhali svým potleskem a povzbuzováním zahnat trému, přestože se do jejich vystoupení občas vloudily chybičky, nenarušily báječnou náladu, která v hudebně školy panovala. Děkujeme rodičům za velkou účast a podporu účinkujících. Fotografie dětí zde.