V úterý 26. března jsme se sešli s předškoláky, přesněji budoucími žáky prvních tříd. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to bude při práci ve škole a bez rodičů. Celé setkání bylo zaměřeno na blížící se Velikonoce. Děti si se svými paními učitelkami zazpívaly a zahrály na dřívka, naučily se dvě jednoduché písničky.  Skládaly puzzle s velikonočními obrázky, ukládaly kraslice do koše na tabuli a hned potom se s radostí pustily do vybarvování a zdobení vajec na interaktivní tabuli, také odkrývání obrázku je moc bavilo. V lavicích jako řádní školáci děti plnily matematické úkoly na pracovních listech, zahrály si pohybové hry a na závěr si vyrobily velikonoční zápich. Jak můžete vidět na fotografiích zde, děti byly velmi šikovné a školní práce se jim moc líbila. Ještě jsme je i s jejich rodiči pozvali na příští setkání, které bude probíhat 30. dubna od 16.00 hod. Děti se sejdou ve třídách, kde probíhal zápis a měly by přijít v maskách čarodějů a čarodějnic. Mohou si také přinést buřty na opékání. Sejdou se zde s čarodějnicemi a čaroději – se svými budoucími spolužáky z vyšších ročníků.