Dne 5.12. do každé třídy zavítal Mikuláš, anděl a 2 čertíci. Každá třída jim přednesla krátkou básničku nebo zazpívala písničku. Mikulášovi se to moc líbilo, tak každý od něj obdržel malou sladkost. Foto zde.