V letošním roce jsme se zapojili do celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“, proto jsme se ve středu 13. prosince 2017 v 17,30 hodin sešli před hlavním vchodem školy, nejprve jsme si poslechli předvánoční vystoupení našich nejmladších žáků a v 18,00 hodin jsme si společně s přítomnými rodiči zazpívali několik vánočních koled, které zazněly na mnoha místech naší republiky. Několik fotografií zde.