Média tvoří náš současný svět, bez nich bychom byli jako bez rukou, nevěděli bychom nic, protože tato oblast je v poslední době nedílnou součástí našich životů. Média jsou totiž faktorem určité formy socializace, na druhé straně je nezbytné, aby děti uměly kriticky přijímat a zpracovávat informace, které se k nim skrze ně dostávají. S dětmi jsme jedno odpoledne věnovali tvorbě reklamy, přičemž jsme zjišťovali, jaké je její tajemství. Zda je pravdivá, zda se nám vyplácí ji poslouchat a kupovat si výrobky a služby, které nám nabízí, ale také to, co všechno vlastně reklamou je. Vytvořili jsme reklamu na nové výrobky, ale i třeba na zájezdy a hlavně jsme si užili spoustu legrace. Fotografie zde.