Městská knihovna v Mostě letos opět připravila soutěž pro čtenáře z mosteckých základních škol. Již druhým rokem tuto soutěž podporuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Mostecku. Podstatou soutěže, která trvá téměř celý školní rok, je četba literatury, zapisování knih do deníčků a také plnění úkolů. Ty letošní se týkaly Mostu a jeho okolí. Z naší školy se soutěže zúčastnili žáci 2. A třídy. S pomocí rodičů vyhledávali informace o známých osobnostech z Mostecka, navštěvovali hrady, zámky a “kopce” Českého středohoří.Celá třída podnikla výlet na hrad Hněvín a pravidelně navštěvuje Ressl.Po odevzdání deníčků dostali žáci dopis od hrdiny letošního příběhu: “Pižďucha”, který byl ovšem napsaný pomocí piktogramů. I s tímto rébusem si šikovní čtenáři poradili a 12. 6. si mohli dojít do Městské knihovny pro “poklad”. Celá třída dostala drobné dárečky. Velkého úspěchu dosáhly 3 žákyně této třídy: Eliška F., Veronika a Sofie, které se z celkového počtu 250 zúčastněných čtenářů umístily mezi 15 nejlepšími. Moc jim gratulujeme. Velké poděkování patří všem žákům, kteří pravidelně čtou a také jejich rodičům za podporu ve čtení i za pomoc s vyhledáváním informací.