V úterý 26.4. proběhlo další setkání s předškoláky. Velká čarodějnice malé  čarodějníky nejdříve přivítala a pozvala je k soutěžím.  U jednotlivých čarodějných disciplín na ně čekali čarodějové a čarodějnice z pátých tříd, 6.A a 7.A. V pět hodin se před naši školu slétli další čarodějníci a čarodějnice, všichni předškoláci se k nim ochotně připojili. Nejdříve se s hlavní čarodějnicí věnovali čarodějnickému učení, naučila je kouzelné zaklínadlo. Pak všechna ta čarodějnická cháska utvořila čarodějnický průvod, ten prošel kolem školy a zamířil do našich učeben v přírodě. Všechna ta čarodějnická sebranka u velkého ohně tančila, zpívala a v závěru čarodějnického rejdění si opekla buřtíky, dala si také chutný čaj. Po osmnácté hodině jsme se neradi loučili, čarodějové a čarodějnice se zase proměnili v děti a ty se pomalu se svými rodiči rozcházeli domů. Několik fotografií zde.