Poslední odpoledne před vánočními prázdninami  v družinkách voněl čaj a cukroví. Nechyběly svíčky, prskavky a vyprávění o vánočních zvycích.  Děti ze všech oddělení družinky se také sešly u klavíru a zazpívaly si společně vánoční koledy. A pak konečně…přišel Ježíšek. Do družinek přinesl krásné hry a hračky, které si děti rozbalily a hned si s nimi hrály.  Děkujeme Ježíšku! Fotogalerie. (ph)