V pátek 30. května jsme ve škole oslavili Den dětí. Již tradičně to byl zábavný den bez učení. Protože venku bylo ošklivo, museli jsme zůstat ve škole. Paní učitelky si pro nás připravily různé úkoly a děti z 5. třídy byly také se svými úkoly na jednotlivých staveništích. Hráli jsme turnaj ve vybíjené, měli jsme diskotéku se „židličkovanou“ a za vše jsme dostávali sladké odměny. Soutěžili jsme i s jinými třídami. Na své kartičky jsme dostávali body a razítka za splněné úkoly. Dětský den na naší škole je SUPER!  Několik fotografií zde. ( žáci ze 4.A)