14.6. se na Matyldě konal „Den pro rodinu“, organizovaný MěP  Most ve spolupráci s mosteckým magistrátem. Travnatá plocha na březích Matyldy se od ranních hodin postupně zaplňovala.  Stánky s občerstvením, nejrůznější atrakce pro děti, pódium s hudbou a moderátorským stanovištěm, vyhrazený prostor na nejrůznější lákavá vystoupení. Jeden z mnoha stánků,kde se představovaly různé organizace, patřil i naší škole. Vedení školy, zaměstnanci i žáci zde připomněli  60.výročí školy a její práci. Další částí prezentace byla i propagace fair tradeového hnutí a prodej jeho výrobků. A nutno říci, že u našeho stanoviště bylo pořádně živo. Děti si malovaly a zkoušely pod vedením starších kamarádů různé pokusy s vodním kufříkem.  Dospělí  se zajímali o podstatu fair tradeového hnutí, podepisovali petici a nakupovali výrobky. Za odměnu si mohli vybrat odznaky fair trade, medaile k 60. výročí, sladkosti a propagační materiály. Několik fotografií zde. (lm)