Den Země, Ressl, 24.4.2013

Den Země jsme oslavovali 24. dubna na Resslu. Zahájili jsme symbolickým předáváním si Zeměkoule, všichni vytvořili řadu a předávali si Zemi, museli si dávat pozor, aby ji nikdo neupustil, aby dokázali, že jsou připraveni se o svou Zemi postarat.  Na Resslu nám paní učitelka Strnadová s deváťáky připravili 18 stanovišť, na kterých všichni žáci naší školy plnili vědomostní i dovednostní úkoly zaměřené na přírodní vědy a ekologii. Malí školáci se při jejich plnění dozvěděli mnoho nových zajímavých informací a naučili se pracovat ve skupině, protože byli rozděleni do družstev, ve kterých byl jeden žák z každého ročníku.  Naše hlavní stanoviště bylo u jezírka a tak jsme mohli pozorovat kachny hnízdící na jezírku i na ostrůvku. Několik fotografií zde.