Každý rok v dubnu pořádáme Den Země na Resslu. Pro žáky všech ročníků bylo letos připraveno na 18-ti  stanovištích plnění přírodovědných úkolů. Letos nám nepršelo a i když byla pořadatelům z řad dětí devátých tříd zima, letošní oslavy Dne Země se povedly. Fotografie v galerii zde:

Jezírko na Resslu - Den Země