V sobotu 20.4.2013 se žáci 6.A naší školy zúčastnili pořádání Dne Země v ZOO v Ústí nad Labem. Žáci naší školy jezdí pomáhat s organizací Dne Země již mnoho let. Pomoc je vždy vázána na kampaň vyhlášenou EAZA ( Evropská Asociace Zoologických Zahrad ) a v letošním roce byla zaměřena na ochranu fauny jihovýchodní  Asie. Děti si připravily modely různých zvířátek, která si návštěvníci mohli vybarvit, dolepit, složit …. Nevýhodou bylo v letošním roce počasí, což se odrazilo i na návštěvnosti ZOO. Žáci 6.A si mohli též projít celou ZOO, seznámili se s námi adoptovanou sovou pálenou, pomáhali s vystřihováním nebo vybarvováním částí zvířátek a seznámili se se spoustou pro ně do té doby neznámých zvířat. Nejvíce se jim líbilo krmení nebo cvičení vybraných živočichů. Fotografie zde.