Dne 22.4.2022 proběhl na pozemku školy Den Země. Žáci devátých tříd si pod vedením pedagogů připravili dopoledne plné aktivit, stanovišť a her pro mladší žáky. Tématem byla ekologie, příroda a naše Země.

Informace o ekologii se žáci dozvěděli na stanovišti, kde si vyzkoušeli třídění odpadů. Trénovali úklid po svém pejskovi. Své znalosti si prověřili v kvízech, hrách a na dané téma procvičili i anglický jazyk.

 Jedno ze stanovišť bylo fairtradové, zde se žáci dozvěděli, co je to fair trade (spravedlivý obchod) a jak tento obchod funguje. Cílem byla osvěta o fair trade a podpora prodeje fairtradových výrobků.

Žáci si mohli pochutnat na kakau, čokoládě a jiných výrobcích, které jsou označené certifikační známkou FAIRTRADE.

Při putování areálem školy si také prohlédli výsledky projektu Letní třída a Naučná stezka (úprava a rozšíření). V rámci tohoto projektu byly na školní pozemek dosázeny původní české ovocné stromy a ovocné keře.

Na závěr programu si žáci druhého stupně opekli špekáčky.

 

ascreen tag