V pondělí 23.9. si prověřovaly děti 4. třídy své znalosti z dopravní výchovy na DDH v Mostě. Po hodince teorie ze znalostí pravidel chodců následovala hodina na téma cyklisté. Po svačince se děti rozdělily do 2 skupin. Jedna skupina vyplňovala písemný test z pravidel silničního provozu a druhá skupina si užila své jízdy na kole. Poté se obě skupiny vyměnily. Cvičné testy dopadly celkem úspěšně, přesto si někteří žáci musí pravidla chodců a cyklistů ještě procvičit, protože na jaře je čeká skutečný test, kdy po jeho úspěšném složení dostanou žáci Průkaz cyklisty. Jízdy na kole dopadly výborně, nikdo se nezranil, a proto jsme všichni odcházeli z DDH s úsměvem. A na jaře, prosím, DRŽTE NÁM PALCE! Galerie.

(mh)