Ráno jsme se my děti z prvního stupně sešly před školou, abychom společně oslavily náš den. Na školním hřišti pro nás žáci z páté třídy a ze 4. A připravili různé disciplíny. Před školou se konala diskotéka, kde jsme si pěkně zařádily. Také jsme si zahrály šipkovanou, kde jsme našly i poklad. Na asfaltovém chodníku jsme soutěžily o nejhezčí obrázek. Den se vydařil, sluníčko svítilo a my se již těšíme na příští rok.