Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (platný od 1.9.2022)
 Řád školní družiny platný od 1.9.2022
 Žádost o uvolnění ze Školní družiny
 Žádost o přestup
 Odhláška ze školy
 Oznámení předem známé dlouhodobé absence
 Přihláška do zájmového kroužku
 Sazebník úhrad nákladů 106 1999 platný od 1.4.2019
Vnitřní řád školní jídelny – platnost od 1. 1. 2022
Vnitřní řád školního klubu – platnost od 1. 9. 2022
2211