Dne 1. listopadu se u nás ve školní družince 2.oddělení konala Drakiáda. Děti byly natěšené a nadšené ze svých překrásných draků. Po příchodu na školní hřiště si ukazovaly navzájem své dráčky, které si pak vybalily a začaly pouštět.
Kdo dráčka neměl, přidal se ke kamarádovi a společnými silami ho vypustili. Tato akce se dětem velice líbila. Fotografie. (md)