Dne 11. 4. jsme se vydali do Domova pro seniory Astra v Mostě zahrát pohádku: O králi, kterému koruna nesluší. Děti babičkám a dědečkům nejen předvedly pohádku, kterou si samy vymyslely, ale také jim zahrály a zazpívaly. Odměnou jim byl úsměv na tvářích a zpěv vlastní hymny přítomných diváků. Na posilněnou dostaly děti sladký koláč. Výlet se nám velmi líbil. Fotografie zde.