Zpět

Školní družina

Naše škola ve školním roce 2022/2023 zřizuje celkem 7 oddělení školní družiny. 

1. oddělení: +420 733 143 730
2. oddělení: +420 733 171 166
3. oddělení: +420 733 611 581
4. oddělení: +420 733 611 708
5. oddělení: +420 733 611 661
6. oddělení: +420 734 746 884 
7. oddělení: +420 704 619 901 



Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.