Důležité sdělení

Více informací zde: 
https://www.1zsmost.cz/skola/do-prvni-tridy-ve-skolnim-roce-2024-2025 

více informací
Zpět

Školní klub

Provozní doba ŠK:

 • Ranní                6:45 – 7:45 hod
 • Odpolední       13:00 – 15:00

 

Kontakt:

 • Telefon:   +420 704 619 893

 

Pro koho je školní klub určen:

 • Náš školní klub (ŠK) poskytuje zájmové vzdělávání přednostně žákům druhého stupně.
 • Účastníkem mohou být i žáci 4. a 5. ročníku, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do školní družiny.
 • Ranní klub je určen především pro žáky dojíždějící z jiných obcí.

 

Jaké činnosti klub nabízí:

 • Žáci se zde věnují odpočinkovým, řízeným i spontánním činnostem, které vykonávají dobrovolně, dle jejich potřeb a zájmů v moderním a inspirativním prostředí.
 • Je to také místo pro posilování komunikačních dovedností a navazování přátelství napříč ročníky.
 • Žáci se tu mohou věnovat četbě knih, časopisů, hraní společenských her, karetních her, stolnímu fotbálku či kulečníku, výtvarným a pracovním činnostem, relaxaci, poslechu hudby a tanci.
 • Též mají možnost přípravy na vyučování s možností konzultace a využití internetu a počítače.
 • Nabízíme výpůjčky knih ze školní knihovny.

 

Přihlášení a odhlášení ze ŠK:

 • podmínkou pro přijetí žáka/žákyně k činnosti klubu je písemná přihláška, která je k dispozici u paní vychovatelky ŠK nebo ke stažení na webových stránkách školy. Žáci jsou přijímáni k docházce na jeden   školní rok na základě vyplněné přihlášky a podepsané rodičem (zákonným zástupcem).
 • do ŠK přicházejí a odcházejí žáci samostatně po skončení vyučování (obědě, kroužku, doučování). Při svém příchodu i odchodu se nahlásí paní vychovatelce, která jej zapíše do knihy docházky.
 • ŠK mohou přihlášení žáci navštěvovat pravidelně nebo pouze v některých dnech
 • vychovatelka nese zodpovědnost pouze za žáky, kteří se fyzicky nacházejí v prostoru školního klubu, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků
 • rodič (zákonný zástupce) stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že se seznámil s vnitřním řádem školního klubu a bude ho dodržovat

 

Platby škole:

 • výše úplaty za ŠK činí 1 000,- / školní rok. Úplata je hrazena v jedné splátce 1000,- nebo ve dvou splátkách ve výši 500,- / pololetí. První splátku je nutné uhradit do konce září a druhou splátku do konce ledna příslušného školního roku.
 • evidenci úplaty za ŠK vede sekretářka školy pí. Lozinčáková (tel. kontakt 730 575 279)
 • rodiče platí bezhotovostním převodem. Každému žákovi je pro účely plateb přidělen variabilní symbol

 

V PROSTORÁCH ŠKOLNÍHO KLUBU, V PROSTORÁCH ŠKOLY A JEJÍM OKOLÍ SE ŽÁCI CHOVAJÍ DLE ŘÁDU ŠKOLY A ŠKOLNÍHO KLUBU!

Školní klub poskytuje našim žákům klidné prostředí pro odpočinek a relaxaci, ale slouží i jako prostředí pro možné doplnění přípravy na vyučování, navazování kontaktů se spolužáky a hrají společně deskové a společenské hry. Ve školním klubu se žáci i výtvarně realizují a tvoří různé výrobky. 

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ŠK odhlášení formulář.odt 31.03.2023 5 KB
Vnitrni-rad-skolniho-klubu-od-1.-9.-2022.pdf 31.03.2023 460.8 KB
Přihláška do školního klubu.pdf 31.03.2023 36.9 KBKomunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.