Ve středu 11. 4. 2018 se v tělocvičně naší školy uskutečnily programy mobilního centra kolegiální podpory IKAP. Jako první se do chemických pokusů zapojili žáci 6. až 9. ročníku, po nich následovali žáci 2. až 5. ročníku a jako poslední si chemii užili žáci 1. ročníku a předškoláci ze čtyř mateřských škol. Dozvěděli se, že látka obsažená v citrusech rozpouští plasty, seznámili se s vlastnostmi suchého ledu a na závěr ochutnali smetanovou zmrzlinu vyrobenou pomocí kapalného dusíku. Samozřejmě, že největší úspěch měla závěrečná ochutnávka.