Dne 15. prosince pořádala školní družina vánoční besídku. Na programu bylo divadelní představení, veselá podoba pohádky Mrazík. Jedním z hlavních hrdinů byl vtipný Kohout, který se propletl celým příběhem a nechyběly ani ostatní  postavy, známé z této pohádky. Děti se ji celou velmi rychle naučily a některé scény si dokonce vymyslely samy. Nácvik besídky probíhal téměř celý měsíc za nemalé pomoci jedné šikovné maminky, která nám pomohla sestavit scénář a připravit děti na své role. Užili jsme si spoustu legrace, vyrobili si některé kostýmy a během zkoušek jsme si i pochutnali na pizze. Děkujeme všem rodičům za účast, veškerou pomoc a vřelý potlesk a samozřejmě dětem za zodpovědný přístup a aktivitu. Přejeme hezké prožití svátků vánočních. Fotogalerie. (hr)