V rámci dobré spolupráce a společných aktivit nabídl Nadační fond Krušnohoří naší škole možnost navštívit historickou budovu Národního divadla v Praze a současně škola obdržela pozvánku na exkurzi projektu HEUREKA aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech do Přírodovědeckého muzea NM v Horních Počernicích.
Neváhali jsme ani chviličku, spojili jsme historii s vědeckým bádáním a vyrazili jsme 17.června 2014 v ranních hodinách do Prahy. Čekal nás velmi náročný program, na který se naše 42 členná skupina, složená ze žáků 6. až 9. třídy, těšila. (Fotografie)
Naši exkurzi jsme zahájili návštěvou Národního divadla. Paní průvodkyně nás seznámila s historií ND, prohlédli jsme si základní kameny, které byly dovezeny z různých koutů Čech.
V přízemí hlediště jsme obdivovali oponu, výzdobu, prezidentskou loži. Ve foaye nás upozornila na významné malíře a sochaře, kteří se podíleli na výzdobě ND. Prohlídka byla zakončena na terase ND, odkud byl nádherný a neopakovatelný výhled na Hradčany a řeku Vltavu. Byl to pro nás veliký zážitek.
Přivítali jsme malé občerstvení a ve 12.00 hod. jsme se metrem přesunuli na Černý most, kde na nás čekal autobus a odvezl nás do Horních Počernic, kde se nacházela budova depozitářů Národního muzea.
Nadšeni jsme vstoupili do budovy. Na chodbách stáli prehistoričtí tvorové – předchůdci koní,
mamuti. Přivítala nás naše průvodkyně paní Eva Kadlecová, rozdělila nás na malé skupinky a ujali se nás vědečtí pracovníci. Procházeli jsme jednotlivá oddělení a seznamovali jsme se s jednotlivými pracovišti – paleontologie, mineralogie, mykologie. Naše dotazy nebraly konce. Plánované dvě hodiny se protáhly a nás začínal tlačit čas – návrat domů se blížil. Někteří z nás si mohli jako útěchu odnést vlastnoručně vyrobený sádrový odlitek fosílie. Nikomu se nechtělo tak zajímavé pracoviště opustit, protože se sem těžko znovu podíváme. Depozitáře NM nejsou přístupné veřejnosti. Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce školy Mgr. Janě Nachtigalové, že nám umožnila tuto exkurzi absolvovat. Žáci 6. – 9. Ročníku