Tepelná elektrárna Ledvice

V elektrárně Ledvice jsme navštívili  3D kino s ukázkami, jak to funguje ve zdejší elektrárně. Je to tepelná elektrárna společnosti ČEZ, která se nachází mezi městy Teplice a Bílina. Elektrárna se zabývá výrobou elektrické energie. Vybudovala se v roce 1966 – 1969. V elektrárně dochází ke spalování hnědého uhlí z Dolů Bílina. Uhlí je dopravováno přímo pásovými dopravníky ze sousední úpravny uhlí Ledvice buď přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů nebo na manipulační skládku. Zdrojem vody je řeka Labe a Všechlapská nádrž, ta je záložním zdrojem. Úprava vody probíhá v moderní chemické úpravně vody. Fotogalerie zde.

Napsala Miluška Horynová 8.A, foto Kája Zázvorková 8.A.