V úterý 22. října proběhl na naší škole Fairtradový den, v dopoledních hodinách si děti z prvního stupně vyslechly přednášku, při které se dozvěděly, co je Fair Trade, jak žijí děti v nejchudších státech Země, dozvěděly se o dětech, které nemohou chodit do školy, každý den musí pracovat až 15 hodin za málo peněz. Shlédly obrázky, jak žijí tyto děti v přeplněných slumech a ničí si zdraví při tvrdé práci, například při pískování jejich oblíbeného kusu oblečení „džínsů“. Velmi je zajímala Kampaň Za férovou čokoládu a všechny se moc těšily, až si budou moci nějakou čokoládičku koupit na ochutnání. Po přednášce se rozprchly po stanovištích, kde jim žáci fairtradového týmu ze 7. A pomohli vyřešit několik úkolů na upevnění nově nabytých vědomostí. Starší žáci si obsáhlejší přednášku vyslechli při páté vyučovací hodině, potom řešili několik úkolů týkajících se fairtradového hnutí, samozřejmě složitějších než měli jejich mladší spolužáci. Fairtradový den vyvrcholil Fairtradovým jarmarkem pořádaným pro děti a širokou veřejnost. V našem stánku před školou si mohli účastníci koupit fairtradové zboží a ochutnat pečivo, zeleninu, ovoce, okurky, různé kompoty, také chléb s různými pomazánkami, zavařeninami a medem z domácích zdrojů, které jim paní učitelky a některé děti připravily. K napití se podával čaj, káva a čokoláda. Při ochutnávání jsme si všichni hezky povídali a užívali si krásného slunečného odpoledne, k večeru si ještě malé děti rozebraly kytičky petrželky a dalších bylinek pro své maminky a všichni jsme se spokojeně rozešli domů. Na fotografiích můžete vidět, že na našem jarmarku bylo všem moc dobře. (ik)