Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je opět tady.
V pondělí 2. září 2013 jsme na prosluněném školním hřišti zahájili nový školní rok. Přivítali jsme mezi nás 50 prvňáčků, kteří byli na své první cestě do školy podporováni silným rodičovským a příbuzenským doprovodem.
V 8.00 hod. paní ředitelka školy, Mgr. Jana Nachtigalová, pozdravila přítomné žáky školy, pedagogický sbor a rodiče. Popřála žákům mnoho úspěchů do nového školního roku. Slavnostní zahájení umocnilo velice zdařilé a poutavé vystoupení „ Vlajkové show s bubeníky“ – Spolku historického šermu Herold z Chomutova, které sklidilo veliký potlesk.
Poté se žáci jednotlivých tříd se svými učiteli odebrali do budovy školy a na hřišti byli dekorováni medailí s velkou jedničkou prvňáčci, kterou jim předala paní ředitelka. Všichni se už těšili do svých vyzdobených tříd, kam odcházeli se svými budoucími třídními učitelkami.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat na náš první školní den a společně s námi zahájili školní rok 2013/2014, který je významný i tím, že škola oslaví 60. výročí svého trvání. Přejeme si, aby byl tak pěkný a slunečný jako onen první den.

(jn)