31. října do naší školy zavítala strašidla, čarodějnice, dýně a jiné masky. Ráno se žáci z 1.stupně sešli na chodbě ve třetím patře, kde se naučili „halloweenskou koledu“. Halloween vnikl do všech vyučovacích předmětů. Počítali jsme s duchy, malovali dýně, vyráběli papírové netopýry, vymýšleli strašidelné historky, četli si o vzniku tohoto svátku. Odpoledne jsme se sešli na školním hřišti. Zde jsme si nejprve zopakovali „halloweenskou koledu“ a vyšli na krátký průvod kolem školy. Rodiče si zatím mohli prohlédnout dýně a stát se porotci v soutěži „O nejhezčí dýni“. Na hřišti jsme si pak zasoutěžili, zatancovali, zahřáli se čajem a ochutnali dobré špekáčky. Druhý den jsme vyhodnotili dýňovou soutěž. Vyhrál Ondra Novotný z 5.A, na druhém místě se umístil Vašík Podlena ze 2.B a na třetím místě skončili Matýsek Vrátný z 1.A a Evička Ptáčková z 1.B. (lc)
Žáci 2. stupně si také připomněli svátek Halloween. Nejprve dívky 9. A ostatní spolužáky seznámily se vznikem svátku a vysvětlily rozdíl mezi „Dušičkami“ a „Halloweenem“. V další části dopoledne děti vyřezávaly dýně, malovaly symboly Halloweenu a psaly strašidelné příběhy. V závěru dopoledne proběhla soutěž v poznávání bylinek. Vše, co žáci vytvořili, posloužilo dětem z 1. stupně jako výzdoba na odpolední soutěže. Vyvrcholením byla ochutnávka výborných dýňových lívanců, které napekly dívky z 9. A společně s paní učitelkou Vajnarovou. (ac) Fotografie.