1.11 v naší škole uvítáme rodiče a přátele školy na „Dni otevřených dveří“. Akce je spojena s večerním opékáním buřtů. Halloweenské oblečení vítáno. Pozvánku pro vás připravila třída 9.A, spustíte ji zde.