Ve čtvrtek 24. dubna se žáci 4. až 9. ročníku zúčastnili exkurze do iQlandie v Liberci. Tato exkurze se konala v rámci projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“. Doprava byla hrazena z finančních prostředků tohoto projektu a žáci platili pouze žákovské vstupné do tohoto interaktivního vzdělávacího centra. Při vstupu do centra obdrželi žáci pracovní listy: 4. a 5. ročník na téma Člověk a vyšší ročníky na téma Živly. Všichni své pracovní listy vyplňovali se zaujetím na základě svých osobních prožitků. Zkoušeli např. kapacitu plic, měření krevního tlaku, prováděli na maketě lidského těla operaci, posouvali míček pomocí své vůle, měřili sílu svého výkřiku (zdatní jedinci dosáhli síly 85 dB = zvuk elektrického nářadí). V expozici Živly si pro změnu vyzkoušeli na vlastní kůži vichřici, zemětřesení, snažili se uzavřít do mýdlové bubliny, prohlédli si ohnivé tornádo. Tato expozice měla menší nedostatek v tom, že zde nebyly funkční všechny vystavené exponáty. Všichni se snažili vyzkoušet si co nejvíc interaktivních exponátů v celém centru. Měli jsme také štěstí, že jsme mohli shlédnout Science show. Někteří žáci se této show dokonce aktivně zúčastnili (viz fotogalerie). Pokud byly děti unaveny přemírou nových prožitků, mohly se občerstvit v místní restauraci, či si jít hrát do herny, ve které bylo velké množství stavebnic – hlavně lego. Z Liberce jsme odjížděli obohaceni o nové vědomosti a zážitky a doufáme, že to nebyla naše jediná návštěva tohoto centra. Fotogalerie.(na, ho)