Dnes odpoledne jsme se poprvé sešli s našimi budoucími prvňáčky na skutečném vyučování. Rodiče přivedli odpoledne do školy děti, aby si vyzkoušely, jaké to je sedět ve školní lavici a učit se, každý šel již do své budoucí třídy, seznámil se se svou paní učitelkou a novými spolužáky.  Děti se během své první vyučovací hodiny naučily básničku o sluníčku, stavěly školu na kouzelné tabuli, malovaly obrázky, zpívaly u klavíru písničky, četly a vyhledávaly písmena, zatančily si a ještě vyrobily krásný tulipán třeba pro maminku.  Všechny moc pěkně pracovaly, byly pozorné, hlásily se a tak jim ta jejich první hodina utekla velmi rychle. Rodiče si zatím prohlédli školní družinku, seznámili se s našimi paními vychovatelkami a popovídali si s paní ředitelkou.  Jak děti pracovaly, můžete vidět na fotografiích zde. Těšíme se na další setkání. (ik)