2.5.2022 se vydali žáci osmých tříd v doprovodu paní učitelek do Hospice v Mostě, aby tam předaly 35 pokojových květin a udělaly radost svým zpěvem místním pacientům. Pro všechny to byl krásný a emotivní zážitek.

Děkujeme všem, kdo si přišel na Velikonoční jarmark zakoupit některý z výrobků dětí, a tím podpořil akci „Jaro pro Hospic“, kterou vymyslela žákyně 8.A Natálka Nekolová.

Děkujeme všem dětem a pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na vyrábění velikonoční dekorace.

Děkujeme paní Kästner za spolupráci a pomoc při výběru a nákupu květin.

Obrovské poděkování patří dětem, které pod vedením paní učitelky prodávaly výrobky na trhu a také Tadeášovi Jezberovi, který jim k tomu přišel zahrát na kytaru a zazpívat.

ascreen tag