Již od roku 2004 jezdí kinematovlak po České republice, aby dětem, které nemohou jet do Zlína na Zlín Film festival, promítal pohádky. Dnes měli možnost kinematovlak navštívit také žáci 2.A, 2.B, 4.A a 4.B.  Kinematovlak má tři vagóny, jeden je upraven do podoby kina – promítací vůz, jeden je Vláček Hráček – slouží jako herna pro nejmenší návštěvníky kina na kolejích a třetí seznamuje děti s historií železnice. Několik fotografií zde.