Vyučování na naší škole končí 30.6. v 8.45 h předáním vysvědčení.

Školní jídelna vydává obědy v tento den od 9.30 do 10.30 h.

Nový školní rok 2015-2016 bude zahájen 1. 9. 2015 v 8.00 h.

Zaměstnanci školy přejí všem krásné prázdniny.