kancelář      +420 476 707 337 / +420 730 575 279

ID datové schránky:   sntxfp7

Vedení

Ředitelka školy:

Mgr. Jana Nachtigalová

jana.nachtigalova(a)1zsmost.cz

+420 730 575 278

Zástupkyně ředitelky:

Ing. Marcela Trčková

marcela.trckova(a)1zsmost.cz

+420 734 641 896

Sborovna 1. NP (2. stupeň) +420 734 641 321
Sborovna 2. NP (1. stupeň) +420 737 212 620
Sborovna 3. NP (1. stupeň) +420 734 641 329

 

Výchovný a kariérový poradce:
Mgr. Petra Kejkrtová

 


petra.kejkrtova(a)1zsmost.cz

Školní metodik prevence:
Mgr. Milena Holá


milena.hola(a)1zsmost.cz

Školní družina
vedoucí vychovatelka
Vendula Lamplotová

vendula.lamplotova(a)1zsmost.cz

733 611 708
Mgr. Jana Batzová jana.batzova(a)1zsmost.cz 733 611 661
Hana Baumruková hana.baumrukova(a)1zsmost.cz 704 619 901 
Kateřina Bílková katerina.bilkova(a)1zsmost.cz 733 143 730
Martina Cmiralová martina.cmiralova(a)1zsmost.cz 733 611 581
Vendula Štípková vendula.stipkova(a)1zsmost.cz 733 171 166

Zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku

Bc. Lenka Černá     ekonom@1zsmost.cz   +420 730 575 276

Referentka:

Jana Lozinčáková     jana.lozincakova(a)1zsmost.cz

Školní jídelna:

Miloslava Pavlincová (vedoucí ŠJ)    jidelna@1zsmost.cz    +420 731 124 409

Správní zaměstnanci:

Karel Kuník (školník)    +420 730 575 27