Dne 26.5 se konalo v Lengefeldu sportovní trojutkání. Soupeřili:Lengefeldská škola,1.Zš Most, Osecká škola.  Soutěžilo se v opičí dráze, ve víceboji (sprint, hod medicimbalem, trojskok a skákání přes švihadlo). Štafeta tříd, vybíjená šestých a patých tříd, volejbal sedmých a osmých tříd, fotbal sedmých a osmých tříd.Ve vybíjené jsme byli první, ve volejbale také první a ve fotbale jsme skončili na druhém místě. Celkově jsme se umístili na druhém místě.

Autoři příspěvku: Markéta, Karolína a Vašek V.A

Dne 26.5 se konalo v Lengefeldu sportovní trojutkání.Soupeřili:Lengefeldská škola,1žš Most,Osecká škola.
Soutěžilo se v Opičí dráze, ve víceboji (sprint, hod medicimbalem, trojskok a skákání přes švihadlo).Štafeta tříd,
vybíjená šestých a patých tříd, volejbal sedmých a osmých tříd, fodbal sedmých a osmých tříd.Ve vybíjené jsme byli
první, ve volejbale také první a ve fotbale na druhém místě.Celkově jsme se umístili na druhém místěDne 26.5 se konalo v Lengefeldu sportovní trojutkání.Soupeřili:Lengefeldská škola,1žš Most,Osecká škola.
Soutěžilo se v Opičí dráze, ve víceboji (sprint, hod medicimbalem, trojskok a skákání přes švihadlo).Štafeta tříd,
vybíjená šestých a patých tříd, volejbal sedmých a osmých tříd, fodbal sedmých a osmých tříd.Ve vybíjené jsme byli
první, ve volejbale také první a ve fotbale na druhém místě.Celkově jsme se umístili na druhém místě.