Více než měsíc se všechna oddělení školní družiny zabývala tématem “Děti ze všech koutů světa”. Děti se v průběhu projektu dozvídaly, jak žijí jejich vrstevníci v různých světadílech, jak chodí do školy, jak tráví obyčejné dny. Pro některé nebylo zprvu téma příjemné, zejména při pohledu na hladovějící děti v Africe. Brzy jsme se však přes tento smutný fakt přenesli a pustili jsme se do práce, která vyústila v prodej všeho, co jsme připravili a společně vyrobili. Než jsme ale začali tvořit výrobky k prodeji, povídali jsme mimo jiné také o hodnotách a o tom, co je v životě důležité a čeho bychom si měli vážit.Celý projekt byl směrován k cíli, kterým bylo vybrání neurčité částky peněz na podporu humanitární pomoci skrze organizaci UNICEF. Na prodejní akci, která se uskutečnila dne 9. dubna 2015, se nám podařilo vybrat částku 5100,- Kč. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří si přišli zakoupit výrobky dětí, ale také zboží, které nám zaslala přímo organizace UNICEF. S velikou hrdostí také můžeme říci, že naše děti jsou velice šikovné, pilné a za veškerou práci, kterou vykonaly, si zaslouží pochvalu. Fotografie zde.