Nela na odpalu

Ve středu 12. 9. 2012 odpoledne se v tělocvičně naší školy uskutečnil nábor do mosteckého softbalového klubu Painbusters.

Zájem o  prezentaci měli především žáčci 1. stupně, kteří se aktivně zapojili a tuto sportovní disciplínu si s nadšením vyzkoušeli.

Zástupci tohoto klubu také využili možnosti seznámit rodiče s tímto sportem při třídních schůzkách, které se uskutečnily následující den.