V pátek 6. listopadu se žáci druhého stupně zúčastnili exkurze do Geofyzikálního ústavu AV ČR v Praze.  V rámci TÝDNE VĚDY si žáci prohlédli prostory ústavu a věnovali se přednáškám  na téma zemětřesení  a sopečná činnost na území naší republiky. Přednášky byly vhodně doplněny pokusy a filmovými ukázkami, což všechny zaujalo. Zároveň jsme si prohlédli místní geopark, kde nám vědečtí pracovníci ukázali jednotlivé zástupce vyvřelých, usazených a přeměněných hornin tak, jak se na našem území vyskytují. Žáci se dozvěděli nejen rozdíly mezi jednotlivými skupinami hornin, ale hlavně proč se takhle utvářely. Dokázali si uvědomit celý geologický cyklus, který probíhá na naší Zemi. Děkujeme všem zúčastněným vědcům za jejich příjemný a srozumitelný přístup k popularizaci vědy nám – laikům. Přínosem pro nás bylo též to, že jsme dostali nabídku zúčastnit se přednášek i v průběhu roku nejen v ústavu, ale i v terénu. Fotografie zde.