Ve dnech 27. a 28. května 2013 jsme společně se školní družinkou navštívili Záchrannou zdravotní službu v Mostě.
Děti se seznámily s určitými postupy v případě, že jsou přítomny úrazu, jako kam mají zatelefonovat a jak mají postupovat po spojení s dispečinkem záchranné zdravotní služby. Měli jsme možnost prohlédnout si sanitní vůz uvnitř a seznámit se s celým vybavením, s funkcí některých přístrojů a pomůcek. Dále měly děti tu možnost nahlédnout do místnosti, kde sídlí samotný dispečink ZZS.
Byly upozorněny na větší nebezpečí úrazů v době letních měsíců – jízda na kole, vycházky do přírody, koupání apod. Seznámily se obecně s rizikem možných úrazů při nedodržování bezpečnosti v běžném životě. Návštěva ZZS se dětem moc líbila, a tak jsme se rozhodli, že ji velice rádi zopakujeme v příštím školním roce a prohloubíme si tak znalosti o první pomoci. Fotografie zde.