Naše škola se účastní projektu, který si klade za cíl boj proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. Jako nástroj pro včasné odhalení těchto negativních jevů byla zřízena online schránka důvěry. Pokud máte pocit, že Vám je ubližováno nebo víte, že se něco děje někomu jinému. Můžete se online anonymně svěřit na odkazu https://www.nntb.cz/s/7ee50f8